RRBI0265.jpg-me
RRBI0265.jpg-me
IMG_5847.jpg-me

Stra­te­gias­ta to­teu­tuk­seen

Yrittäjänä saa itse pitää sen, minkä lupaa. Minun asiakaslupaukseni on asiantunteva, innostunut ja ripeä palvelu asiakkaan tai projektin kokoon katsomatta. Palveluideni pienin yhteinen nimittäjä löytyy ongelmanratkaisusta, tavoitteiden ja työkalujen määrittämisestä sekä tarinan kerronnasta, mutta lopputulos voi olla hyvinkin erilainen. Viimeisimpiä työnäytteitäni ovat mm.

 • liiketoiminnan kehityssuunnitelma
 • vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma
 • krii­si­vies­tin­tä­suun­ni­tel­ma
 • yritysfilmin käsikirjoitus ja ohjaus
 • artikkelisarja 
 • tekninen artikkeli
 • tarinallinen yritysesitys
 • asia­kas­tyy­ty­väi­syys­tut­ki­mus

Kaikkea en toki tee yksin, vaan valjastan tarvittaessa avuksi eri alojen yhteistyökumppanini videokuvaajista ja graafisista suunnittelijoista kielenkääntäjiin. 

_IGP3470.jpg-me

Kou­lu­tuk­set ja työpajat

Kouluttajana olen saanut kehuja moniulotteisesta näkökulmastani liiketoimintaan, kyvystäni asettua  kuulijan tilanteeseen sekä siitä, kuinka ammennan teoriasta käytäntöön ja toisin päin. Räätälöin innostavia liiketoiminnan, markkinoinnin ja viestinnän koulutuksia ja työpajoja niin yrityksille kuin oppilaitoksillekin. 


Viime aikoina olen pitänyt koulutuksia ja luentoja mm. seuraavista aiheista:

 • Yrityksen vastuullisuus ja viestintä
 • Brand management
 • Consumer behaviour
 • Kulutus ja identiteetti (Tampereen yliopisto)
 • Ku­lu­tus­tut­ki­muk­sel­la asiakasymmärrykseen (Tampereen yliopisto)
 • Strategic brand building (Tampereen yliopisto)
 • Brändinrakennusta kansainvälisillä työmailla (Tampereen yliopisto)
 • Narratives of generative consumption (University of Gothenburg)
 • Consumption and generativity in grandparents' narratives (Edinburgh University)
 • Grandparent consumers (Aarhus University)
 • Uuden yrityksen markkinointi ja viestintä (Synergos)
 • Brändit yrityksen strategisina resursseina (Synergos)
_IGP5321.jpg-me

More Than Words

Viestintätoimisto/Communication Agency

Anne Kastarinen
 +358 50 520 1502

anne(a)morethanwords.fi

© More Than Words 2022. All rights reserved.